26 February 2020  /  Andries Hiemstra

Met Andries Hiemstra, Digital Strateeg Orangevalley, heb ik deze podcast opgenomen tijdens het Data Driven Commerce Event.

Organisaties worden steeds beter in het verzamelen van data, maar zijn vaak niet bij machte om concrete inzichten en actiepunten te destilleren uit deze zee van (big) data. De beschikbare data is vaak versplinterd, niet toegankelijk en/of onbetrouwbaar.

Hoe zorg je dat iedereen binnen je organisatie naar dezelfde data kijkt en écht datagedreven beslissingen kan nemen? Door een single source of truth te creëren. Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden bij klanten laten we stapsgewijs zien hoe je de data binnen je organisatie voor iedereen beschikbaar kunt maken. Ook weet je na het luisteren van deze podcast precies wat je daarvoor nodig hebt.